Skip to main content

gebouw op afstand

Start medewerkers 4 april - team bijna gereed

Wat voelen wij ons bevoorrecht over de brede belangstelling die we hebben gekregen op de vacatures van Het Vertrouwde Dorp.
Een intensief proces van mooie en boeiende gesprekken, zoeken naar kandidaten met een gedeelde passie en het lastige proces van keuzes maken. Ja, je leest het goed, bijzonder in deze tijd van schaarste op de zorgmarkt: keuzes kunnen maken met wie wij wel en niet door gaan en starten. Veel medewerkers waarmee wij nog niet kunnen starten hebben aangegeven wel heel graag in onze portefeuille te willen. Wij kiezen voor de weg van geleidelijkheid, in de maand mei starten wij met een beperkt aantal bewoners. Eerst willen wij met elkaar in de maand april een stevige basis leggen om de bewoners op een prettige wijze te kunnen ontvangen en om hen goed te kunnen ondersteunen.

Onze keuze is te starten met relatief meer gediplomeerde en ervaren verzorgenden en verpleegkundigen. Dit voor een stevige basis om op voort te kunnen bouwen. Het zijn vrijwel  allemaal 50-plussers. Zij willen graag op een andere wijze werken dan binnen hun huidige functie mogelijk is. Het graag anders willen doen is dan ook voor hen een belangrijke drijfveer om bij ons te willen werken. Zij zijn overtuigd dat het binnen de zorg anders kan en anders moet.

Wij willen de medewerkers weer eigenaar maken van de zorg. Ruimte geven om zo goed (en snel) mogelijk op de vraag van bewoners en hun behoeftes in te kunnen spelen. Door eigen beslissingen te kunnen nemen, zelf oplossingen te kunnen bedenken, niet in schotten hoeven te werken door ook kleur te kunnen geven aan de dag van bewoners, etc. Werken vanuit de bewoner, de bedoeling. Niet alleen, maar door samenwerking, omdat het hele team meedoet! De vraag van de bewoner is onze norm en sturende waarde, en vormt de inspiratiebron voor ons allemaal!

Wij hebben besloten om enkele vaste nachtdiensten (gediplomeerde verzorgenden IG) aan te trekken, doordat we met veel 50-plussers starten.
Inmiddels is er veel interesse van koks en zullen we binnenkort ook een keuze maken voor een huismeester. Dan zijn we er helemaal klaar voor om te beginnen!

Oliebollenactie.pngOliebollen actie JCI

JCI en iedereen die oliebollen besteld heeft bedankt!! Ook onze vrijwilligers die geholpen hebben met de drive in donderdag en vrijdag. De oliebollen en appelbeignets happen heerlijk weg.

Wij wensen iedereen een hoopvol en vooral gezond 2022 toe! Via deze weg bedanken we iedereen die op welke manier ook betrokken is en ons een warm hart toedraagt. Vorig jaar stonden we nog op een grasveld. En kijk wat er nu staat! Wat is er hard gewerkt om dit mogelijk te maken.
Op naar de afronding van de bouw van Het Vertrouwde Dorp en de sleuteloverdracht 1 april. Met een prachtig en fijn team starten we dan op. In mei komen de eerste bewoners in Het Vertrouwde Dorp wonen. Daar kijken wij enorm naar uit!