Skip to main content

Vrijheid & veiligheid

Wonen bij Het Vertrouwde Dorp is wonen gewoon als thuis, waarbij uw vrijheid, privacy en eigen regie centraal blijven staan. Wij stimuleren onze bewoners, maar verplichten niets.

Het Vertrouwde Dorp ligt in een grote tuin. Het gebouw en de tuin zijn vrij toegankelijk; niet alleen voor de bewoners, maar ook voor familie, vrienden en geïnteresseerden. We beperken onze bewoners zo min mogelijk, maar we weten ook dat niet elk risico voorkomen kan worden. Dankzij de inzet van onze medewerkers en het doeltreffende ontwerp en inrichting van het woon-zorgcomplex bieden wij toch een veilige woon- en leefomgeving. Ook het gebruik van slimme zorgdomotica draagt hieraan bij. Wij zijn géén gesloten instelling!

Het Vertrouwde Dorp gaat uiterst zorgvuldig om met persoonsgegevens en volgt de wettelijke regels. Dat geldt ook voor vrijheidsbeperkende maatregelen. Wij stellen ons terughoudend op als het gaat om vrijheidsbeperking. Dat is bovendien wat de wet van ons vraagt.